Aulaseriene 2023—25

KULTURINKUBATOR AS får 1050000 kroner til gjennomføre månedlige konserter i Oslo og på Ramme og sommerkonserter i Havlystparken

Aulaseriene har som et av sine hovedformål å gjenetablere Aulaen som en av landets viktigste konsertarenaer og tilgjengeliggjøre den for større deler av hovedstadens befolkning. Satsningen omfatter også Ramme i Hvitsten, der Munch utformet en rekke av forarbeidene til Auladekorasjonene, og som i 2020 åpnet som en ny arena for store kunstneriske opplevelser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?