Austrheim Ungdomsråd

Austrheim Ungdomsråd får 25.000 kroner til utstyr.

Ungdomsrådet ønsker å gi ungdommene et aktivitetstilbud som de selv står ansvarlige for. Av ønskede aktiviteter er paintballutstyr og utstyr til filmklubben. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?