Automatisk innsamling av søppel i elver

NITTEDAL ELVEFORUM fikk 1 000 000 kroner til innsamling og analyse av flytende søppel i 2024

Nittedal elveforum ønsker å skaffe til veie mer kunnskap om søplet som havner i elvene i området. Avfallet skal samles inn automatisk og senere analyseres. Hvor kommer det fra? Hvordan kan man hindre at mer søppel? De vil sette ut søppelfangere på fem ulie lokasjoner og det er allerede etablert samarbeid ned flere kommuner og næringslivet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?