Badebrygge med landgang

Brusaga Vel fikk 37.000 kroner i 2018 til badebrygge med landgang.

Velforeningen er frivillig drevet og har som formål å bidra med aktiviteter og saker som tjener fellesskapets interesser. I Tangentjern som ligger ved Brusagaveien, har de i dag en badeplass med en gammel slitt flytebrygge som brukes som badebrygge av ungdommer.

Man må svømme ut til bryggen så den har noe begrenset bruk, men er likevel populær blant ungdommer fra hele nærområdet som bruker den aktivt gjennom sommeren. Velforeningen ønsker nå å ruste opp hele badeplassen. De vil rydde adkomststien og stranda, anlegge en sosial samlingsplass med benker og bord, og etablere en flytebrygge med landgang.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?