Badeplass og nærmiljøanlegg

KALVSJØ VEL får 100000 kroner til utstyr til møteplass og ballbane

Ved Kalvsjøtjernet ønsker velforeningen å sette i stand en badeplass som ikke har vært i bruk på lenge. Mye av arbeidet er allerede gjort på dugnad og nå skal det settes opp utstyr for sitteplasser og grilling. Det er også et nærmiljøanlegg ved siden av badeplassen som igjen skal få baner for ulike ballaktiviteter, som fotball og tennis.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?