Badmintonutstyr for økt aktivitet på skolene

Moss Badmintonklubb får 200.000 kroner til badmintonutstyr.

Klubben ønsker å være en viktig inkluderingsarena i sitt nærmiljø og legger derfor til rette for aktivitet for alle gjennom samarbeid med skolene. I tillegg til aktivitet på hver enkelt skole vil det arrangeres skolemesterskap der alle skolene som er med i prosjektet inviteres.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?