Badstu på dugnad

SØRENGAS BADSTUE- OG HELÅRSBADEANSTALT får 400000 kroner til badstuflåte

Foreningen jobber for å få folk til å bruke indre Oslofjord året rundt, gjennom bad og badstuer. Til nå har de realisert badstuflåtene Måken, Skarven og Anda. Badstuene er åpne hver dag. Nå ønsker de å bygge en ny badstue på dugnad. Byggeprosessen skal involvere ungdom fra bydel gamle Oslo. Selve byggeprosessen skal foregå i Lohavn i Bjørvika, og en av badstumesterne som er snekker og sløydlærer skal lede prosessen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?