Bækkelagets SK Orientering

Bækkelagets SK Orientering får 100.000 kroner til videreutvikling av Stolpejakten.

Orienteringsgruppa startet i 2013 opp folkehelsetiltaket Sprek i nærmiljøet. Som en del av dette organiserte de Stolpejakt, med 40 poster i nærmiljøet som innbyggerne kan jakte på ved hjelp av et enkelt orienteringskart. Dette har vært et vellykket prosjekt som de vil videreutvikle med mulighet for å registrering med mobiltelefon. De vil også videreføre aktiviteten med konkurranse mellom skolene i området. På denne måten legger de til rette for at lærerne kan bruke Stolpejakten i undervisningen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?