Bærekraftig utvikling og bruk av bynaturen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har fått støtte til et prosjekt om forvaltning av naturressurser med formidling til skoleelever.

Naturvernorganisasjonen har i senere år trappet opp sitt formidlingsarbeid mot barn og unge. Et ledd i dette er et undervisningsprosjekt med Osloskolen, hvor elevene jobber med natur- og arealkonflikter i skolens nærmiljø.

Deltakelse i praktiske aktiviteter og problemstillinger knyttet til elevenes nærområde bidrar til stolthet over naturverdiene som finnes og forståelse for at alle valg vi tar får konsekvenser.

Tildeling

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS fikk 2 millioner kroner i 2021 til prosjekt om forvaltning av naturressurser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?