Bærekraftige idretts og aktivitetsanlegg

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU fikk 6 600 000 kroner til Etablering av kompetansenettverk for bærekraftig anleggsutvikling i 2024

Målet med nettverket er å utvikle og formidle kunnskap om mer bærekraftig anleggsutvikling for idretts- og aktivitetsanlegg. Dette innebærer blant annet å utvikle konsepter for hvordan gjøre anlegg mer energieffektive og brukerrettet, samt innføre mer miljøvennlige materialer og løsninger for gjenbruk. Nettverket blir driftet av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og er godt forankret på tvers av samfunnssektorer, med bla. fylkeskommuner og ideelle organisasjoner som viktige deltakere i nettverket. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) har fått tildelt 6,600,000 kr til etablering av et kompetansenettverk for bærekraftig anleggsutvikling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?