Bajasløype på Kåsmyra

KJOSEN GRENDELAG får 150000 kroner til materialer til å bygge opp lekeplass

Kjosen grendelag har masse aktivitet for nærmiljøet. De får støtte til materialer til bruk på “bajasløypa” og lekeplassen, som har flere elementer i tømmerstil med eventyrpreg. De skal selv bygge opp alt på dugnad. Det blir en god og morsom lekeplass som vil berike området, og være til glede for mange barn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?