Bakkeli velforening lekeplass

SØNDRE BAKKELI VELFORENING får 200000 kroner til lekeapparater og oppgradering av området

Velforeningen ønsker å bygge opp igjen en lekeplass som lenge har stått ubrukt. De skal gjøre mye arbeid på dugnad, for at en gjengrodd fotballbane igjen kan brukes og lage til en lekeplass som passer for barn i ulike aldre. De ønsker også å legge til rette for besøkende ved Vestre Batteri, som ligger rett ved lekeplassen. Batteriet ble bygget allerede i 1899 for å beskytte den kombinerte jernbane og veibro ved Sarpefossen. Anlegget ble først bygget ut for fire kanoner med skuddretning mot Sarpefossen. Senere tilkom to kanoner på høyre fløy som kunne bestryke Glomma ned til fergestedet ved Sandesund. Stedets historie formidles til skoleklasser og barnehager på besøk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?