Balanseløype og bålplass

Tenor skole fikk 222.000 kroner i 2017 til balanseløype og bålplass med sittergrupper.

Skolen i Eidsberg kommune har noe over 100 elver. Nå skal de i gang med UT-prosjektet hvor målet er å få alle i bygda ut og i bevegelse, og hvor skolegården skal være en god og naturlig møteplass. Skolegården skal innby til aktivitet i friminuttene, etter skoletid og for familier i helger og ferier.

I skoletiden har de lagt en plan for at alle elever skal UT minst fire timer hver uke utenfor de ordinære friminuttene. Denne tiden skal brukes på lek, bevegelse, matlaging og felles bespisning, med hele klasser og på tvers av ulike trinn. God matkultur og gode opplevelser i fellesskap i friluft skal bidra til uteglede, bedret læring og bedre folkehelse.

Utenfor skoletid skal en skolegård med nye aktivitetsmuligheter være til glede for folk i alle aldre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?