Ballbinge med variert bruk

FAU Kringler-Slattum Skole får 355.000 kroner til ballbinge.

Tettstedet Åsgreina er i kraftig vekst med 350-600 nylig etablerte og planlagte boenheter i området i tillegg til de eksisterende. Foreldrearbeidsutvalget ved Kringler-Slattum skole ønsker å bygge et nærmiljøanlegg i form av en ballbinge som kan benyttes av nærmiljøet, skolebarn, og fotballspillere og idrettsskoledeltakere i Åsen Idrettslag. Ballbingen skal inneholde en fotballbane med to mål, lyktestolper som tilrettelegger for volleyballbane inne i ballbingen, basketballmål på baksiden av et av fotballmålene, og sklie på baksiden av det andre målet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?