Ballettskole Svanesjøen

Ballettskole Svanesjøen får 57000 kroner til flyttbare speilvegger. I ballett bruker man speilvegger i undervisningen for at elevene skal kunne se om den fysiske bevegelsen de utfører samsvarer med det de føler at de gjør. Det er et hjelpemiddel for å bevisstgjøre elevene både i sitt kunstneriske uttrykk og fysiske utfoldelse. Ballettskole Svanesjøen leier en sal som brukes til andre formål, og trenger derfor to flyttbare speilvegger med sikkerhetsglass.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?