Bålplass, fiskebrygge, klopper og skilt på Eidsvoll

Eidsvoll frivilligsentral får 90000 kroner til bålplass, fiskebrygge, klopper og skilt. Frivilligsentralen skal være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet og formidler kontakt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger støtte og hjelp.

Frivillgsentralen har ansvaret for prosjektet Postkassetrimmen i Eidsvoll. Det et samarbeidsprosjekt med mange bidragsytere og trimmen består av elleve turmål. I 2014 skal de ha fokus på mangfoldet i grunnlovsbygda, og gjennom Eidsvoll amatørteater skal det settes opp barneteater på alle turene det kommende året. Med denne gaven kan de videreutvikle eksiterende turmål.

Eidsvoll frivilligsentral_snekkerboden
Ivrige deltagere i snekkerboden lager nye krakker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?