Band for funksjonshemmede ungdommer

50.000 kroner er bevilget til kjøp av instrumenter til handikappede barns foreldreforening i Rogaland til et ungdomsband.

Handikappede barns foreldreforening i Rogaland arbeider blant annet for å gi funksjonshemmede barn og ungdom gode kulturelle tilbud. Et ledd i dette er at foreningen ønsker å starte opp et ungdomsband.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget til et slikt band.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?