Banedekke i skolegård

VOLDEN SKOLES FAU får 200000 kroner til fleridrettsbane

Skolen har i dag en gammel og sprukken asfaltert ballbane. Nå får FAU støtte til å legge et nytt dekke, til bruk for flere ballidretter. Vinterstid er det tenkt at banen skal kunne islegges.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?