Baneskillere til svømmeklubb

Larvik svømmeklubb får 40.000 kroner til nye banetau.

Klubben er drevet på dugnad og fokuserer på idrettsglede og fellesskap. De ønsker å tilby et treningsmiljø for både bredde og topp. Baneskillerne er gamle og lar seg ikke lenger reparere og klubben ønsker seg nye.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?