Barn komponerer

BARNEORKESTERET BARRATT DUE får 54500 kroner til å gjennomføre komponeringsverksteder med barn og komponere et nytt verk

Gjennom workshops i regi av komponistene Anna Berg og Rune Rebne vil elevene i Barneorkesteret lære om komponering, og få verktøy til å notere egne musikalske idéer som vil være inspirasjonskilden til stykket “Lyden av Verden”. Verket skal skildre barnas egne fremstillinger av verden, med utgangspunkt i deres erfaringer, bakgrunn og tilhørighet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?