Barn lærer om ull

LINDSTAD ASTRID får 60600 kroner til klassesett med barnekarder, håndteiner, instruksjonhefte og kurs

Hauger Gård er en besøksgård og en godkjent 4H-gård. På gården er det hele 6000 besøkende hvert år, og aktivitetene er mange og varierte. Her gjennomføres det også sommerferiekurs, hvor barn får lære både om dyr, matlaging, dyrking og annet. En populær aktivitet er at barn får tove ull og lage tråd med håndrokk. Nå ønsker de å legge tilrettelegge for at lærere i skoler og barnehager kan gjøre dette arbeidet også i klasserommet. Lærere vil få kurs på gården, slik at de blir trygge i å formidle dette videre. Klassesett med karder, håndteiner, ull og informasjonshefter vil bli lånt ut til glede for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?