Barn og unge – Blåflat gard

ETNEDAL HUSFLIDSLAG fikk 150 000 kroner til gapahuker og utstyr/materiell til håndverksaktivitet i 2024

Med mål om å vekke interessen for tradisjonshåndverk blant barn og unge, vil Etnedal Husflidslag bruke Blåflat gård som læringsarena for barn og unge. De vil sette opp gapahuker og drive håndverksopplæring som både fritidsaktivitet og tilbud til skolen. Etnedal Husflidslag har fått tildelt 150 000 kr til gapahuker og utstyr/materiell til håndverksaktivitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?