Barn og unge i norske kunstforeninger

NORSKE KUNSTFORENINGER fikk 350 000 kroner til barne- og ungdomssatsing i 2024

I forlengelsen av tidligere prosjekter som NåDa 1 og NåDa 2 ønsker Norske kunstforeninger å styrke arbeidet med en større barne- og ungdomssatsing. En satsing på barn og unge fra 0-26 er en satsing på hele familien. De ønsker å få på plass en fast struktur med egne medlemskap og aktiviteter, og fra fylte 15 år, med fulle demokratiske rettigheter, som medlemmer i et lokalt ungdomsråd. Innen det visuelle kunstfeltet finnes ikke et tilsvarende nettverk for barn og unge. Tiltaket vil gi barn og unge som er interessert i kunst en mulighet til å delta i mange aktiviteter, både hvor de selv får lage kunst, lære om kunst og hvordan en kunstinstitusjon og utstillingsproduksjon fungerer. Tiltaket vil også gi dem muligheter til å bli kjent med andre som er opptatt av de samme som dem selv, de kan bli kjent med kunstnere og arbeidsprosessene til en kunstner. NORSKE KUNSTFORENINGER har fått tildelt 350.000 kroner til en barne- og ungdomssatsing.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?