Barn og Unges Kulturfestival 2023-2025

SINFONIETTA INNLANDET får 450000 kroner til musikkseminarer i 2023, 2024 og 2025

Under paraplyen Barn- og Unges Kulturfestival skal Sinfonietta Innlandet arrangere to møtepunkt hvert år mellom Orkester Innlandet og den kommende generasjon musikere i form av musikkseminarer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?