Barna ved Ila Skole skal forske gjennom prosjektet Hvorfor det?

FAU Ila Skole får 15.000 kroner til Hvorfor det? – en forskerutstilling for barn.

Hvorfor det? er en forskerutstilling der barn i alderen 8-13 år blir invitert til å vise fram egen forskning. Sparebankstiftelsen DNB har gitt bidrag for å utvikle prosjektet nasjonalt. Barna velger selv både om de vil være med og hva de skal forske på, dette gir eierskap og motivasjon. Arrangementet er lavbudsjett og barna betaler ingenting for å delta.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?