Barnas blomstereng på skoler

NORSK BOTANISK FORENING får 6110000 kroner til etablering av blomsterenger på 20 skoler

Foreningen er for planteinteresserte i Norge, og samler både fagutdannete botanikere, amatørbotanikere og andre med interesse for ville planter. Nå skal de etabler blomsterenger på 20 skoler, landet rundt. Dette vil bidra til å øke kunnskap og skape interesse hos barn og unge om norsk natur og flora, og vil også bidra til å spre naturglede og motivere til friluftslivsaktivitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?