Barnas Dag i Porsgrunn

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 100.000 til aktivitetsskapende tiltak i forbindelse med Barnas Dag i Porsgrunn.

Barnas Dag i Porsgrunn har i 60 år arrangert Barnas dag med formål å støtte hjelpearbeidet for barn og ungdom i nærområdet. Det samler 20-25.000 mennesker i Porsgrunn sentrum hvert år.

De trenger midler til integreringstiltak og aktiviteter rundt sitt arrangement, og Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 100.000 til den aktivitetsskapende delen av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?