Barnas Kulturfestival Kalvøya

Barnas Kulturfestival Kalvøya får 500.000 kroner til lys-, lyd- og sceneanlegg.

Barnas Kulturfestival på Kalvøya har vedvart som et viktig arrangement for barn og unge og barnekultur på Østlandsområdet og fokuserer på kunst, kultur, dans, musikk, idrett og aktiviteter. Sparebankstiftelsen DNB håper bidraget vil hjelpe til med å skape gode opplevelser for barn og unge i mange år framover.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?