Barnas Malekunstsenter

Barnas Malekunstsenter får 137.500 kroner til innkjøp av materialer og utforming av utstilling.

Malekunstsenteret fremmer kunst for barn og unge sammen med profesjonelle kunstnere og gir kunnskap om vår kunstarv. Aktivitetene skal fremme skaperevnen, stimulere intellektet og gi økt mestringsfølelse. Nå skal de sette i gang med et samtidskunstprosjekt der barn og unge får jobbe visuelt med det som skjer i dag. De skal spesielt belyse de store omveltningene og forandringene som skjer på grunn av krig, fattigdom og miljøforurensning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?