Barnas Stasjon Lier/Drammen

Barnas Stasjon Lier/Drammen får 100000 kroner til aktivitetsrom, aktiviteter og utstyr. Barnas stasjon gir et tilbud til familier med utfordringer i hverdagen. De har fått møbler fra privatpersoner, men nå som de skal flytte har de større behov for oppgradering. Et aktivitetsrom vil sørge for at mange får opplevelse av mestring, glede og fellesskap.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?