Barnas Valg

REDD BARNA får 3600000 kroner til innholdsproduksjon, undervisningsmateriell og videreutvikling av Barnas Valg

Barnas Valg er en digital plattform som lærer barn om politikk på en morsom, interaktiv og inspirerende måte. Det tilbyr et undervisningsopplegg for 5.-10. trinn om politiske prosesser, informasjon om partiene og er særlig aktuelt i forkant av stortingsvalg og kommunevalg. Redd Barna vil gi barn innsikt og reell erfaring med å stemme og fikk i 2019 en tildeling for å utvikle en Valgomat som ga god innsikt i hva barn og unge brydde seg om i samfunnet og hvordan valget ville sett ut hvis barn fikk bestemme. Redd Barna får nå støtte som et bidrag til å lage innholdsproduksjon, oppdatert undervisningsmateriell etter Fagfornyelsen i skolen og videreutvikle Valgomaten for stortingsvalg og lokalvalg i årene fremover.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?