Barne- og ungdomsklatring i Valdres

VALDRES KLATREKLUBB får 30000 kroner til klatretak og utstyr

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?