Barnebok om Nikolai Astrups kunst

Høsten 2015 kom det ut en billedbok om Nikolai Astrups kunst laget for barn.

Barna introduseres for "Nikolai Astrup si magiske verd". (Foto: KODE Kunstmuseene i Bergen)

Orfeus Publishing AS har fått 200.000 kroner til utgivelsen av boka, som er laget i samarbeid med KODE Kunstmuseene i Bergen. Boka er gitt ut på engelsk og norsk.

Særlig barna blir fascinert og engasjert i Astrups billedverden. En barnebok for de minste om Astrups bilder når ut til enda flere enn de som har anledning til å se kunstverkene i «levende live», og bidra til å la barn få bli kjent med Astrups kunst på et tidlig tidspunkt.

Tidligere fantes det kun en bok om Astrup for barn (1999), den er kun utgitt på norsk og retter seg i første rekke mot de litt eldre barna. Nå har KODE (Kunstmuseene i Bergen), Orfeus forlag og Sparebankstiftelsen DNB utgitt en ny barnebok.

Sparebankstiftelsen DNB eier en stor samling verk av Nikolai Astrup som er deponert på KODE i Bergen.

Les mer om Nikolai Astrup

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?