Barnehage får lekeapparater

EINAREN BARNEHAGE SA får 61623 kroner til opprusting av lekeparken

Barnehagen drives av foreldrene og har over 50 barn. Den er plassert i et boligområde og brukes av nærmiljøet på fritiden. Det meste av vedlikeholdet gjøres på dugnad. Barnehagen ønsker å skifte ut flere av lekeapparatene, ettersom de er av eldre dato og ikke lenger kan brukes forsvarlig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?