Barnehagebarn på oppdrag i naturen

ILENE VÅTMARKSSENTER HOLMEN får 10940000 kroner til prosjekt “Naturoppdraget”

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale Besøkssentre i Norge og Naturfagsenteret skal landets barnehager få mulighet til gode naturopplevelser og økt læring om naturen. Det skal utvikles ulike oppdrag som barna skal løse og gjennomføre innen blant annet tema som småkryp, spor og sportegn, vann, trær og fugler. Det vil også bli utviklet verktøy og gjennomført kurs som skal bidra til å styrke naturfaglig kompetanse hos de barnehageansatte og hos formidlere på besøkssentrene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?