Barnehagekorpset oppgraderer instrumentparken

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO får 60000 kroner til trompeter til Etterstad barnehage

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?