Barrierefri fritid

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE fikk 5 055 000 kroner til Barrierefri fritid i 2024

Unge Funksjonshemmede organiserer kurs, kunnskapsheving og workshops i sitt prosjekt ‘Barrierefri fritid’ for å øke kompetansen til ansatte, frivillige og instruktører hos store organisasjoner og fritidstilbydere. Det skal sikre at alle, uavhengig av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan delta og bidra i fritidsaktiviteter. Prosjektet er en viktig metode for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne, da det tar sikte på å eliminere barrierer som ekskluderer, diskriminerer og motvirker inkludering. Unge Funksjonshemmede har fått tildelt 5 055 000 kroner til prosjektet ‘Barrierefri fritid’.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?