Basketkurver og trenerkurs

ASKER BASKETBALL CLUB får 130000 kroner til oppgradering av kurver og kursing av unge trenere

Asker Aliens driver aktivt inkluderingsarbeid og trener flere steder i kommunen. For å gjøre det lettere for flere å spille der de bor, får klubben støtte til å etablere nye hev/senk-kurver på Borgen ungdomsskole. I tillegg får klubben støtte til å utdanne flere trenere, hvorav minst halvparten av trenerne skal være jenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?