Båstad hornmusikkorps

Båstad hornmusikkorps får 45.000 kroner til uniformer.

Skolekorpset er en viktig kulturbærer i lokalsamfunnet og i 2016 har de 60-årsjubileum. De har jobbet aktivt for økt rekruttering blant annet gjennom et godt samarbeid med musikkundervisningen på skolen. Med flere musikanter har de behov for nye uniformer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?