Båstad Løypeforening

Båstad Løypeforening får 94000 kroner til turstier. Foreningens formål er å preparere skiløyper, herunder å bidra til rydding, merking og skilting av løyper, tur- og sykkelstier i Båstad. Nå skal de rydde eksisterende og etablere nye traseer for bruk til turstier sommerstid og oppkjøring med løypemaskin i vinterhalvåret. Traseene skal skiltes med avstander/løypekryss og husmannsplasser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?