Båt – Skole – Skur! 2024-25

KYSTLAGET VIKEN fikk 350 000 kroner til skoleopplegget “Båt – skole – skur” i 2024

Prosjektet har som mål å gjøre begrepet kulturarv relevant og styrke ungdommenes interesse og eierskap til sin lokale maritime kulturarv gjennom praktisk læring i et maritimt havnemiljø. Aktiviteter inkluderer båtbygging, åremaking og håndsøm av sjøvesker, plagg og utstyr tilknyttet sjølivet, med fjorden som historisk kontekst. Kystlaget Viken har fått tildelt 350 000 kroner til skoleopplegget “Båt – skole – skur”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?