Båt til Lillesand

Lillesand Sjømannsforening får 250.000 kroner til båt.

Lillesand Sjømanssforening er en meget aktiv sjømannsforening som blant annet driver gratis båtføreropplæring av alle 10.klassingene i kommunen. Foreningens medlemmer underviser på dugnad. Imidlertid ser de behovet for å kunne gi elevene en bedre praktisk opplæring, og til det trengs en båt. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB bidrar til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?