Båter og ledelse av prosjektet RowBattle

NORGES ROFORBUND får 594000 kroner til båter og prosjektleder

Norges Roforbund opplever at mange klubber har potensiale for å ta imot flere barn og unge, men at trenerkapasitet og tilgang til tilpasset materiell er en begrensning. Forbundet ønsker nå fra sentralt hold å avhjelpe situasjonen med prosjektet RowBattle.

Prosjektet får nå støtte til å kjøpe 6 nybegynnerbåter med tilhenger, samt til en prosjektleder som skal gi klubbene opplæring og tilgjengeliggjøre materiellet. Prosjektperiode vil være 4 år og er i første omgang myntet på Østlandet. På sikt ønsker forbundet å innføre tilsvarende modell i region vest.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?