Bedre fasiliteter langs pilegrimsleden

Nasjonalt pilegrimssenter fikk 6 millioner kroner i 2018 til servicestasjoner langs pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim.

Økningen i antall vandrere er stor, og dermed også behovet for toalettfasiliteter og søppelhåndtering langs leden. Servicestasjonene skal plasseres i områder hvor det er langt til lignende fasiliteter og vil dermed bidra til å gi vandrerne god tilgang til nødvendig infrastruktur og skåne naturen for unødig slitasje.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?