Bedre lokaler for det frivillige kulturlivet

KULTURALLIANSEN fikk 1 500 000 kroner til å videreføre kartlegging av kulturarenaer i 2024

Kulturalliansen får midler til å videreføre sin kartlegging av kulturlokaler for det frivillige kulturlivet over hele landet. Kartleggingen inkluderer å analysere deres egnethet for det frivillige kulturlivets behov samt å identifisere potensielle behov for forbedring. Målet er at kartleggingsarbeidet skal gjøre lokalene for det frivillige kulturlivet bedre og mer treffsikre overfor lokale behov og bruk. Kartleggingen vil også gi kommunene verktøy for planlegging og prioritering med tanke på blant annet merbruk og tilrettelegging av eksisterende bygg/rom. KULTURALLIANSEN har fått tildelt 1 500 000 kr til å videreføre kartlegging av kulturarenaer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?