Bedre lokaler til Oslo Kungfu Klubb

OSLO KUNGFU KLUBB får 200000 kroner til tilrettelegging av idrettslokale

Oslo Kungfu Klubb har 55-60 medlemmer, hvorav drøyt halvparten er under 20 år. Klubben har siden oppstarten i 1995 måttet flytte på seg flere ganger, senest fordi bygget de holdt til i skulle rives. Fra 1.1.2019 flytter de inn i nye og litt større lokaler, med en langsiktig leieavtale.

Klubben får nå støtte til å tilpasse lokalene til idrettsbruk, med bl.a. legging av matter, maling av vegger og oppsetting av speil til treningssalen og garderobeskap.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?