Bedre muligheter for fremføringer i egne lokaler

Oslo teatersenter får 75.000 kroner til lyd- og lysutstyr og innkjøp av materialer blant annet for å bygge scene.

Teatersenteret holder til å Trafoen på Tøyen i Oslo og er til for scenekunstfeltet, fra grasrota til det profesjonelle. De ble etablert i 1975 og er en frivillig organisasjon som blant annet organiserer teaterskole for barn og unge i alderen 6-20 år. Med oppgradering av utstyr og fasiliteter for fremføring legges det til rette for økt aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?