Bedre skiforhold i Bjønndalen

Gjelleråsen idrettsforening – Skigruppa får 50.000 kroner til utbedring av løypetrasé.

Skigruppa har omtrent 250 aktive barn og ungdommer som bruker løypene i og rundt Bjønndalen Skianlegg i Søndre Nittedal. De har en utfordring i det at løypene i hovedsak går i skogs- og myrterreng. Dette fordrer mye snø for at løypemaskinen skal kunne kjøre. De planlagte utbedringene bidrar til at de kan kjøre løyper med mindre snø i trasèene, og derved utnytte sesongen bedre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?