Bedre tilgang til norske fyrstasjoner

Norsk Fyrhistorisk Forening fikk 1,35 millioner kroner i 2018 til å tilrettelegge for ny bruk av norske fyr.

Foreningen arbeider for bevaring, ny bruk og allmennhetens tilgang til norske fyr.

Lokallagene skal gjennomføre tiltak som gjør fyrene mer tilgjengelige for allmennheten, som utbedring og sikring av stier og rekkverk, skilting, belysning, tilrettelegging for overnatting og så videre.

Tiltakene vil gjøre det tryggere og bedre både for alle besøkende og for de som legger ned stort frivillig arbeid på fyrene.

Se også artikkel på fyr.no

 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?