Bedre utemiljø i Hallings gate

HALLINGSGATE 3 SAMEIE får 400000 kroner til aktivitetsanlegg, murmaleri og sittebenk

Sameiet på St. Hanshaugen ønsker å ivareta og forbedre Hallingsgate som gågate og levende gatetun. De får støtte til å etablere ulike soner for lek og utfoldelse for barn samt oppholdsplasser for unge, voksne og eldre. Gjennom beboermøter vil barn og unges innspill bli lyttet til og vektlagt. Felles gatedugnader og det årlige gatemarkedet vil også oppmuntre barn og unge til å delta og engasjere seg for å ta vare på nærmiljøet. Tiltaket treffer potensielt svært mange.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?